OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Centrum Pyramida

Hana Sochorová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 232, budova ZY
funkce:fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Lékařskou fakultu
obor činnosti:informatika a výpočetní technika, fyzika, biofyzika
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
Centrum Pyramida
telefon, mobil: 553 46 1746
e-mail:
osobní WWW stránka:

Zabezpečované / garantované předměty

 • Informační systémy ve zdravotnictví - prezenční, kombinovaná forma
 • Základy biofyziky - prezenční, kombinovaná forma studia
 • Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
 • Práce s odbornou literaturou a příprava odborné publikace
 • Lékařská biofyzika a výpočetní technika
 • Příprava edukačních materiálů pro kienty se smylovým postižením
 • Diplomový seminář

Vzdělání

 • 1981 - 1986 Universita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzikální elektronika a optika - optoelektronika v lékařství, diplomová práce na téma Holografické metody lékařské diagnostiky
 • 1987 - Státní rigorózní zkouška v oboru Fyzikální elektronika a optika (Teorie a konstrukce optických soustav)
 • 2003 - Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, doktorské studium v oboru Lékařská biofyzika, disertační práce na téma Vývojově-výzkumný a výukový příspěvek k zobrazování laryngeálního fonačního projevu
 • 2009 - 2012 studijní obor Andragogika, Bc.

Doplňkové vzdělání a kurzy:

 • 1987 - 1989 Dálkový interaktivní kurs číslicové a výpočetní techniky
 • 1987 - Hutnické minimum (Hutnický institut VÚHŽ)
 • 1996 - Základy používání internetu, VŠB
 • 2001 - kurs TELMAE o podpoře distančního vzdělávání
 • 2003 - Feldenkraisova metoda v praxi II
 • 2004 - Manažer vzdělávání (program celoživotního vzdělávání, projekt Phare CZ 10.01.03.0012)
 • 2004 - Lektor vzdělávání (program celoživotního vzdělávání, projekt Phare CZ 10.01.03.0012)
 • 2004 - Prezentační dovednosti v angličtině
 • 2004 - Kurs autorů distančních výukových opor
 • 2005 - Zvýšení odborné komunikativní kompetence akademických pracovníků OU v cizím jazyce
 • 2005 - Koncepční zvýšení řídících a manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků OU
 • 2006 - Konferenční servis
 • 2009 - Studenti se speciálním potřebami při studiu na vysoké škole

Praxe

 • 1986 - 1994 Výzkumný ústav hutnictví železa v Dobré u Frýdku-Místku, asistent výzkumu,
 • 1994 - 1999 Zebra systems s.r.o., vývoj multimediálních aplikací, tvorba software na zakázku (www stránky, multimediální kiosky), specializovaný software pro správu pevných disků a počítačových sítí a software pro tvorbu flowchartů, školicí činnost
 • 1999 - dosud Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie, odborný asistent, 2002 - 2008 proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost

Účast na projektech

 • 2004 - Rozvojový projekt Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce
 • 2005, 2006 - Rozvojový projekt Koncepční zvýšení profesních kompetencí pracovníků Ostravské univerzity - fakultní garant projektu
 • 2005 - 2007 CZ.04.1.03/3.2.15.1/0020 Rozvoj studijních oboru Biomedicínská technika a zvýšení uplatnitelnosti jeho absolventů na trhu práce v návaznosti na zákon 96/2004 Sb. (RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.)
 • 2006 - FRVŠ F3/b Zařazení předmětu počítačové zpracování obrazových dat do studijního plánu oboru radiologický asistent (RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.)
 • 2006 - 2008 CZ.04.1.03/3.2.15.2/0252 Rozvoj studijních oborů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v oblasti zdravotnické informatiky pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.)
 • 2007 - 2008 CZ.04.1.03/3.3.14.4/0054 Implementace systému kombinovaného vzdělávání pro nelékařské obory Zdravotně sociální fakulty Ostravské university v Ostravě
 • 2010 - 2013 CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Inovace profesních zdravotnických programů - IPZP (řešitel)
 • 2011 - 2013 CZ.1.07/2.2.00/15.0112 Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inženýrství na VŠB-TU Ostrava (řešitel partnera)

Zahraniční aktivity

 • květen 2002 - University of Kupio, Finsko, projekt Socrates Erasmus
 • září 2005 - Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude, Portugalsko, projekt Socrates Erasmus
 • duben 2007 - University of Stavanger, Norsko, projekt Socrates Erasmus
 • září 2010 - Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude, Portugalsko, projekt Socrates Erasmus

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost lékařské fyziky ČLS JEP


Dabrowská, M., Kristiníková, J., Sochorová, H., Kondziolková, J. a Chválková, D. Rehabilitace v psychiatrii. 2017.
Komarc, M., Kymplová, J., Kvašňák, E., Mornstein, V., Kubeš, Z., Zeman, J., Harbichová, I., Heřman, P., Sochorová, H. a Běláček, J. Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky. In: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky Zborník Abstraktov 2016-05-30 Piešťany. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 40-40. ISBN 978-80-223-4105-9.
Sochorová, H., Bužga, M. a Koníček, L. Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie. In: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky Zborník Abstraktov 2016-05-30 Piešťany. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 64-64. ISBN 978-80-223-4105-9.
Sochorová, H. a Materová, H. Apple technologie a její využití ve zdravotnictví a výuce na lékařských fakultách. 2015.
Běláček, J., Kymplová, J., Zeman, J., Sochorová, H., Heřman, P., Kubeš, Z., Kvašňák, E., Bartáková, J. a Komarc, M. Testování znalostí sš fyziky u studentů lékařských fakult: Aktuální stav a návaznosti. In: XXXVIII. dny lékařské biofyziky: XXXVIII. dny lékařské biofyziky - sorník abstrakt 2015-05-20 Staré Splavy. Praha: 1. LF UK v Praze, Ústav lékařské biofyziky a informatiky, 2015. s. 15-15. ISBN 978-80-7259-068-1.
Sochorová, H., Krhutová, L. a Kristiníková, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. In: XI. Hradecké dny sociální práce: Sociální práce v kontextu lidských práv 2015-10-10 Hradec Králové. Česká republika: Gaudeamus, 2014. s. 249-256. ISBN 978-80-7435-533-2.
Sochorová, H. a Závacká, I. Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kotextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi 2014-12-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 33-42. ISBN 978-80-7464-660-7.
Sochorová, H. Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky. In: XXXVIII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY konferencia s medzinárodnou účasťou Zborník abstraktov 2014-05-26 Slovensko, Demanovská dolina. Košice: Univerzita PJŠ v Košiciach Lekárska fakulta, 2014. s. 53-53. ISBN 978-80-8152-143-0.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
2IIKTInformační a komunikační technologie
KONHOKonzultační hodiny
2BF2LLékařská biofyzika II.
1BFYZZáklady biofyziky
1DISEDiplomový seminář
2IPCEPráce s PC pro osoby s disabilitou
2ISZDInformační systémy ve zdravotnictví
2ISZRInformační systémy ve zdravotnictví - cv
BFYZKZáklady biofyziky
BFYZZZáklady biofyziky
BF2LFLékařská biofyzika II.
DIPSESeminář k bakalářské práci
DISEDiplomový seminář
FYZVZVybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
IKTIKInformační a komunikační technologie
IPCETPráce s PC pro osoby s disabilitou
ISZDKInformační systémy ve zdravotnictví
ISZDRInformační systémy ve zdravotnictví
ISZERInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZKOInformační systémy ve zdravotnictví
ISZNKInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZNTInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZOVInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZPAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZRAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZRHInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZSPInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZVSInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZZLInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZZZInformační systémy ve zdravotnictví - cv
KBFVMVybrané kapitoly z biofyziky
MBFRAZáklady biofyziky
MBFRKZáklady biofyziky
PEMSKPříprava edukačních materiálů pro klient
PEMSPPříprava edukačních materiálů pro klient
PPCPHInformační technologie v praxi
VT1LFZákl. výpočetní techniky a lékař. inform
1NKBFZáklady biofyziky
1NKSZInformační systémy ve zdravotnictví
1ZBFYZáklady biofyziky
1ZISZInformační systémy ve zdravotnictví
2PCPHInformační technologie
3NKPEPříprava edukačních materiálů pro klient
ADALFAdaptační kurz
ADAVPAdaptační kurz
O1ISZInformační systémy ve zdravotnictví
1SZDKInformační systémy ve zdravotnictví
1SZDPInformační systémy ve zdravotnictví
1SZRPInformační systémy ve zdravotnictví - cv
1TPRKInformační technologie a práce s PC
2BFRKZáklady biofyziky
2BFRPZáklady biofyziky


Nenalezen žádný záznam.Zařazení předmětu počítačové zpracování obrazových dat do studijního plánu oboru radiologický asistent
Hlavní řešitelRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
google+
linked in
rss
social hub