Image

Napsali o nás

•  Listy Ostravské univerzity - Centrum PYRAMIDA vstupuje do podvědomí Ostravské veřejnosti (strana 3-4).

•  Reportáž TV Fabex o otevření Centra Pyramida odvysíláná 18. září 2008.  

•  Dne 18. září 2008 uveřejnil deník Mladá fronta DNES článek o centru Pyramida pod názvem Centrum pomůže studentům.

•  Reportáž TV Fabex o Informačním semináři o uchazeče, který proběhl 10.12.2008, odvysílaná 21.12.2008.

•  Výňatek z Výroční zprávy Ostravské univerzity za rok 2008.  

•  Rozhovor se zakladatelkami Centrer pro podporu studentů se spec.potřebami na VŠB-TU a OU -  19.3.2009

• 10.2.2009 natočila slečna Kateřina Smužová z Českého rozhlasu rozhovor s paní Ing.Zdeňkou Telnarovou, Ph.D. a Markétou Vaisarovou o Centru Pyramida a jeho službách a spolupráci s ostatními centry na jiných univerzitách.

 Listy Ostravské univerzity - U nás mají handicapování šanci. Roč. 19 (2011), dvojčíslo Leden-Únor, s. 7-8. 

 Zpravodaj Centrum Moravská Ostrava a Přívoz - Centrum Pyramida podporuje studenty se speciálními potřebami. Duben 2011, s. 4. 


HOME