Image

Legislativa

Dokumenty EU

The European Union Disability Strategy

 

České zákonodárství

Komentovaný přehled platných předpisů o zdravotně postižených

Vyhláška 398/2009 Sb. , o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vyhláška 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Zákon 155/1998 Sb. o znakové řeči

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením  (PDF , DOC )

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Kodex zajištění akademické kvality a standardů ve vysokoškolském vzdělávání  

Pravidla MŠMT pro financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami​
Předpisy (metodické pokyny) Ostravské univerzity v Ostravě

Směrnice rektora č. 234/2016 - Podpora uchazečům a studentům se specifickými potřebami na OU

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě

Přílohy  k Metodice podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě

Příloha 1 - Prohlášení/souhlas s uchováváním osobních údajů

Příloha 2 - Nakládání s digitálními dokumenty

Příloha 3 -  Žádost o služby

Příloha 4 - Typologie postižení studentů se specifickými potřebami

Příloha 5 - Typologie adaptovaných studijních materiálů

Příloha 6 - Smlouva o výpůjče

Metodika k úpravám elektronických textů pro zrakově postižené


 

Studie

Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení

 

 

Mezinárodní prohlášení

Česká verze Memoranda o porozumění z dialogu zúčastněných stran EU o přístupu k dílům pro osoby s poruchami čtení - Memorandum podepsali Dan Pescod (jménem Evropské unie nevidomých) a Alicia Wisova (jménem Federace evropských vydavatelů).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOME