Image

Informace pro uchazeče

 

Před podáním e-přihlášky ke studiu, nejpozději však 4 týdny před vykonáním přijímací zkoušky konzultujte volbu oboru a průběh studia s konkrétním fakultním koordinátorem z důvodu prevence neúspěšnosti studia zvoleného oboru.

Kontakty na jednotlivé fakultní koordinátory pro uchazeče / studenty se specifickými potřebami Ostravské univerzity

Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete zde


HOME