OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Centrum Pyramida

Lenka Krhutová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 111, budova SA
funkce:pedagogická poradkyně magisterského oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu sociálních studií
obor činnosti:zdravotní postižení, sociální aspekty zdravotního postižení, koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče, sociální a pracovní rehabilitace, mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, úvod do disability studies
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
Centrum Pyramida
telefon, mobil: 553 46 3105
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

 • doc. v oboru Sociální práce
 • Ph.D. v oboru Sociální práce
 • Mgr. v oboru Speciální pedagogika

Odborná praxe

 • Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Tyfloservis, o.p.s.
 • Školský úřad v Ostravě

Oborová specializace – přednášky

 • Zdravotní postižení
 • Sociální aspekty zdravotního postižení
 • Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče
 • Sociální a pracovní rehabilitace
 • Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
 • Úvod do disability studies
 • Pedagogická činnost pro doktorandy

Výzkumné aktivity - výběr

2014Research „The right to independent living of persons with disabilities: mapping institutionalisation in EU Member State“ (Czech Republic) FRA
2011Autonomie v kontextu zdravotního postižení. Vedoucí řešitelského týmu výzkumného projektu, reg. č. projektu SGS2/FSS/2011.
2010Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na příkladu Ostravy. Vedoucí řešitelského týmu výzkumného projektu, reg. č. projektu SGS1/FSS/2010.

Publikační činnost – výběr

2015Zdravotní postižení není nemoc – ví to absolventi českých škol sociální práce? A měli vy to vědět? . Listy sociální práce 2015, III/4, s. 8-9. ISSN 2336-2332.
2014La transformación de los servicios sociales para las personas con discapacidad en la República Checa. Educació social., 2014, pp. 135-151. ISSN 2339-6954.
2014The Role of Specific University Research in development of Social Work in the Czech Republic. ERIS Web Journal. 2014, 5, 2, pp. 34-45. ISSN 1804-0454.
2013Sociální práce a lidé se zdravotním postižením. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7464-290-6.
2013Autonomie v kontextu zdravotního postižení. Boskovice: Albert. ISBN: 978-80-7326-232-7.
2013Úvod do disability studies. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7464-288-3.
2011Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení.
2011Sociální práce s klienty se zdravotním postižením. In Kuzníková, I. a kol. Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada Publishing. s. 124-134. ISBN978-80-247-3676-1.
2010Teorie a modely zdravotního postižení. Sociální práce/Sociálna práca, roč. 2010, s. 49-59. ISSN 1213-6204.
2010Předmluva k českému vydání britského Kodexu zajištění akademické kvality a standardů ve vysokoškolském vzdělávání. Oddíl 3: Studenti se zdravotním postižením. Praha: Úřad vlády ČR, 2010. s. 3-8. ISBN 978-80-7440-038-4.

Konferenční příspěvky – výběr

2016Disability studies a speciální pedagogika - společné a rozdílné. XVII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 15. 3. 2016.
2015Mezioborové kontexty zdravotně-sociální práce. Konference Propojení teorie a praxe ve zdravotně-sociální práci. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2. 12. 2015.
2014K historii a terminologii zdravotně-sociální práce. Mezinárodní vědecká konference XI. Hradecké dny sociální práce. Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové 10. - 11. 10. 2014.
2011Specifický vysokoškolský výzkum jako nástroj vzdělávání v sociální práci. Konference 5. dny sociální práce – Vzdělávání v sociální práci. Praha: Fakulta sociálních věd, 15. - 16. 9. 2011.
2010Autonomie v kontextu odlišného těla. Konference Reprezentace odlišného těla v interdisciplinární perspektivě. Praha: Fakulta humanitních studií UK a Filosofický ústav AV ČR, 6. – 7. 10. 2010.
2010Strategie podpory vysokoškolské kvalifikace lidí se zdravotním postižením v ČR. Národní konference Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení, 12. 10. 2010, Praha, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany.

Zahraniční aktivity - výběr

2014 Canterbury Christ Church University, Anglie
2013Universitat Ramon Llul, Barcelona, Španělsko
2012University of Leeds, Anglie
2008University of Plymouth, Anglie
2008University of Aarhus, Dánsko

Projekty - výběr

2012-2015Členka realizačního týmu projektu ESF Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
2010-2011Expert projektu ESF Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání
2009-2010Členka realizačního týmu projektu ESF Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání


ZkratkaNázev předmětu
E4KP1Pedagogical activity
KONHOKonzultační hodiny
44KP1Pedagogická činnost
44PP1Pedagogická činnost
2KOMUKomunikace s klientem
8KDIPDiplomová práce
8KSZ2Státní závěr. zk. 2 - Koordinov. rehab.
8PDIPDiplomová práce
8PSZ2Státní závěr. zk. 2 - Koordinov. rehab.
98PCSPráce s cílovými skupinami
99PCSPráce s cílovými skupinami
DISABŽivot a prac. podm. lidí s disabilitou
DISTUÚvod do disability studies
FYSOPSociální a pracovní rehabilitace
SOAZPSociální aspekty zdravotního postižení
SOREHSociální rehabilitace
1INOTInterpersonální osobní asistence
1SOZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
1SPZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
1ZDPOZdravotní postižení
2INOAInterpersonální osobní asistence
2INOSInterpersonální osobní asistence
2SOZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
2SOZ2Soc. práce s lidmi se zdrav. postižením
2SPZPSociální práce a lidé se zdrav. postiž.
2ZDPOZdravotní postižení
3DISTÚvod do disability studies
6SORESociální rehabilitace
6SOZPSociální práce s lidmi se zdr. postižení
6SPECÚvod do spec. pedag. pro zdr. a soc. obo
6SZK1St. závěreč. zk. 1 - obhajoba bak.práce
6SZK3St. závěreč. zk. 3 - klinické obory
6USPEÚvod do spec. pedag. pro zdr. a soc. obo
6ZDPOZdravotní postižení
7CDISÚvod do disability studies
7DISTÚvod do disability studies
8KCIRCílové skupiny habilitace a rehabilitace
8KDISDisability studies
8KHARHabilitace a rehabilitace
8KKAZKazuistický seminář
8KKORKoordinovaná rehabilitace
8KMKFMezin.klasif.funk.schopn.,disab. a zdr.
8KPUBPublikační výstup
8KSORSociální rehabilitace
8KSOXSouvislá odborná praxe
8KSZ1Stát. závěr. zkouška 1 - obhajoba DP
8PCIRCílové skupiny habilitace a rehabilitace
8PDISDisability studies
8PHARHabilitace a rehabilitace
8PKAZKazuistický seminář
8PMKFMezin.klasif. funk.schopn. disabil.a zdr
8PPUBPublikační výstup
8PSORSociální rehabilitace
8PSZ1Stát. záv. zkouška 1 - obhajoba DP
4DISAŽivot a prac. podm. lidí s disabilitou


AutorNázev práceTypRok
Bražina LukášSociální práce v genetickém poradenství v kontextu vzdělávání sociálních pracovníkůdiplomová 2017 
Haunerová RomanaModel Community Based Rehabilitation ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irskadiplomová 2017 
Kováčová VeronikaSociální rehabilitace v kontextu věkem podmíněné makulární degeneracediplomová 2017 
Krayzlová NicoleMožnosti a limity využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v evidenci životní situace u osob s roztroušenou sklerózou v produktivním věkudiplomová 2017 
Kyzková DrahomíraSystém rehabilitace ve Spojených státech americkýchdiplomová 2017 
Musálková VeronikaZdravotně sociální péče poskytovaná lidem bez domova v nemocnicidiplomová 2017 
Zelená ŽanetaZdravotní a sociální služby pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém krajidiplomová 2017 
Měrková KarlaSoučinnost subjektů v sociální práci s rodinami s dítětem se zdravotním postižením ohroženými sociálním vyloučenímdiplomová 2015 
Karásková LenkaTransformační a humanizační procesy v pobytovém zařízení sociálních služeb s důrazem na možnosti naplňování individuálních potřeb osob s mentálním postiženímdiplomová 2014 
Koudelková GitaŽivotní podmínky lidí s vrozeným a získaným zdravotním postiženímdiplomová 2014 
Rozehnalová LuciePotřeby rodiny dítěte se zdravotním postiženímdiplomová 2014 
Jaššo PetrVyužívání sociálních služeb osobami bez domova s ethylismemdiplomová 2013 
Kuchařová MarkétaAntidiskriminační zákon a zdravotní postiženídiplomová 2013 
Štafová MartinaZaměstnanost a zaměstnatelnost osob se zdravotním postiženímdiplomová 2013 
Vítková LenkaAkceptace získaného zdravotního postiženídiplomová 2013 
Řehánková LenkaAutonomie v kontextu zrakového postiženídiplomová 2012 
Starečková LenkaMožnosti využití alternativní a augmentativní komunikace v zařízeních sociálních služeb pro děti se zdravotním postiženímdiplomová 2012 
Sýkorová KateřinaFaktory ovlivňující výběr zařízení pro klienty s mentálním postižením rodinnými příslušníky.diplomová 2012 
Dostalová LuciePodporované zaměstnávání jako způsob participace zdravotně postižených občanů na trhu práce v ČRdiplomová 2011 
Mačugová ĽubomíraEtiketa a klient s tělesným postižením v praxi sociální prácediplomová 2011 
Sikorová KateřinaINDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE U DĚTÍ A MLÁDEŽE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍMdiplomová 2011 
Tomisová JanaPodpůrné systémy rodin při zdravotním postižení dítěte s autismem.diplomová 2011 
Dostalíková AndreaKvalita života osob se zdravotním postiženímdiplomová 2010 
Fešarová MagdalénaProměna života lidí s mentálním postižením v procesu transformace pobytových sociálních služeb.diplomová 2010 
Jořenková MartinaSociální péče o seniory se syndromem demencediplomová 2010 
Hradilová MarkétaRovné příležitosti a lidé se zdravotním postižením v kontextu sociální prácediplomová 2008 
Švejdová MarcelaKomunikace s klientem se zdravotním postiženímdiplomová 2008 
Holenková PetraRodina s dítětem se zrakovým postiženímdiplomová 2007 
Staníková MarcelaPřístupnost informací pro osoby se zrakovým postižením jako podmínka kvalitního poskytování sociální služebdiplomová 2006 
Černecká PetraŽivotní podmínky lidí s ledvinovým onemocněním v produktivním věkubakalářská 2017 
Brzosková JanaKritická místa při posuzování nároku a přiznávání příspěvku na péči.bakalářská 2016 
Kožušníková AliceRodičovství v kontextu sluchového postiženíbakalářská 2016 
Matušková KateřinaInstitut příspěvku na přímou péči v České a Slovenské Republicebakalářská 2016 
Šimůnková LenkaPodpora pěstounské péče v rodinách s dítětem se zdravotním postiženímbakalářská 2016 
Dušková BarboraManželství a zdravotní postiženíbakalářská 2015 
Kužílek MatějSociální rehabilitace u osob s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2015 
Matýsková AlenaPodpora pečujícím v kontextu zdravotního postižení v rodiněbakalářská 2015 
Peková ŽanetaKoordinovaná rehabilitace - aplikace u klienta s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2015 
Pišťáčková ErikaPsychobiografie v kontextu dlouhodobé péče o seniory s demencíbakalářská 2015 
Sobková PetraRodičovství lidí s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Ševečková RenataSourozenec dítěte se zdravotním postiženímbakalářská 2015 
Tanušková RadkaCanisterapie u dětí s autismem v kontextu sociální prácebakalářská 2015 
Bražina LukášEtické aspekty genetiky v kontextu zdravotního postiženíbakalářská 2014 
Krupová MartinaKomunikace sociálního pracovníka s klientem s kombinovaným zdravotním postiženímbakalářská 2014 
Nyklová KateřinaMožnosti a limity osobní asistencebakalářská 2014 
Pavlisková KvětoslavaIndividuální plánování s lidmi s mentálním postižením v pobytových službách sociální péčebakalářská 2014 
Béliková BáraHistorie organizací osob se zdravotním postižením v ČR do 1. poloviny 20. stoletíbakalářská 2013 
Čechová LenkaDownův syndrom v systému posuzování zdravotní a sociální péčebakalářská 2013 
Karpetová PavlínaSociální služby a lidé s tělesným postiženímbakalářská 2013 
Kreželoková MichaelaHistorie organizací osob se zdravotním postižením v ČR od 2. poloviny 20. stoletíbakalářská 2013 
Búšová JanaŽivot rodiny s tělesně postiženým dítětem v České republicebakalářská 2012 
Fajfrová PavlaZdravotní postižení a partnerské vztahybakalářská 2012 
Karásková LenkaKvalita života osob se zdravotním postižením v pobytovém zařízení sociálních služebbakalářská 2012 
Kupčíková KateřinaNásilí a lidé se zdravotním postiženímbakalářská 2012 
Pavlisková ZuzanaKomunikace sociálního pracovníka s klientem se zrakovým postiženímbakalářská 2012 
Rozehnalová LucieSourozenec dítěte se zdravotním postiženímbakalářská 2012 
Rulíková LibušeŽivot lidí s mentálním postižením v pobytových zařízeních, sociální služby a individuální plánováníbakalářská 2012 
Šeligová JanaDiskriminace v zaměstnávání osob se zdravotním postiženímbakalářská 2012 
Vávrová VeronikaIntervence sociální práce a lidé s tělesným postiženímbakalářská 2012 
Wojnarová PavlaIntervence sociální práce u lidí s mentálním postižením v zařízení denního stacionářebakalářská 2012 
Zdražilová JitkaBazální stimulace v sociální péči o seniorybakalářská 2012 
Gelnarová LenkaZaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Motivace pro hledání pracovního uplatnění.bakalářská 2011 
Johnová KristýnaPodmínky přístupnosti domova pro seniory osobám se zrakovým postižením.bakalářská 2011 
Poch RobertUživatelé sociálních služeb s duševním onemocněním v azylovém zařízení v kontextu antiopresivního přístupubakalářská 2011 
Štěrbová DanaIntervence sociální práce u klientů rané péčebakalářská 2011 
Vrba OndřejPodporované zaměstnávání jako forma sociální služby osob se sluchovým postiženímbakalářská 2011 
Kniezková BarboraPřístupy poskytovatelů sociálních služeb ke klientům s mentálním postižením.bakalářská 2008 
Šindlářová PavlínaZpůsoby kontaktu a komunikace s nevidomým pacientem ve fyzioterapiibakalářská 2008 
Gilová JitkaPřistup zdravotnického personálu k neslyšícím rodičkám.bakalářská 2007 
Samiecová MartinaKomunikace zdravotnických pracovníků a neslyšících pacientůbakalářská 2006 


Autonomie v kontextu zdravotního postižení
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Období3/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na příkladu OSTRAVY.
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Období4/2010 - 11/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
google+
linked in
rss
social hub