Dny otevřených dveří Centra Pyramida

V rámci Dnů otevřených dveří Ostravské univerzity ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se bude prezentovat i Centrum Pyramida, které je zaměřeno na podporu uchazečů a studentů se specifickými potřebami. V pátek se setkání uskuteční v prostorách Centra Pyramida v budově Univerzitní knihovny na Bráfově ulici od 8.00 do 16.00 hodin. V sobotu se Centrum Pyramida uchazečům představí na budově SC v místnosti SC 135 od 10.00 do 14.30 hodin.

Informace o možnostech studia studentů se specifickými potřebami jsou podávány formou individuálních konzultací s uchazeči.