Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Centrum Pyramida

Eva Jandová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 502, budova D
funkce:
obor činnosti:morfologie, derivatologie, syntax, textová syntax, obecná lingvistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1863
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008FF UP Olomouc - hodnost doc.
1998FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
1976 - 1981FF UP Olomouc - studium oboru učitelství čeština - němčina (PhDr.)
1989 - 1993Gymnázium, Šmeralova ul., Ostrava

Praxe

1982 - dosudKČJ FF OU, odborná asistentka, docentka
1981 - 1982FF UP Olomouc - studijní pobyt

Výzkum a grantová činnost

 • Granty neaktivní:
  • interní grant FF OU (1992-1995) - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka. (Řešitelka D. Davidová);
  • grant GA ČR 405/95/0009 (1995-1997) Mluvená čeština v Čechách a na Moravě. (Řešitelky O. Müllerová a D. Davidová)
  • grant GA ČR 405/98/0639 (1998-2000) Vliv pragmatických činitelů na volbu výrazových prostředků mluvené komunikace. (Od července 1998 řešitelka E. Jandová);
  • grant GA ČR 405/04/1035 (2004-2006) Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu). (Řešitelka E. Jandová);
  • grant GA ČR 405/09/0113 (2009-2011) Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci.(řešitelka J. Svobodová).

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Jazykovědné sdružení ČR
 • členka recenzní rady Časopisu pro moderní filologii

Posuzovatelská a recenzní činnost

 • Posudky pro Grantovou agenturu ČR
 • Recenze a hodnotitelské posudky pro odborný časopis Časopis pro moderní filologii a publikace FF UP Olomouc (katedra bohemistiky)

Univerzitní aktivity

 • Senát FF OU: 1991-1993 (členka);
  • 1992 - 1993 (předsedkyně);
  • 2003 - 2006 (předsedkyně);
  • 2006 - 2009 (předsedkyně).
 • Senát OU: v letech 1991-1992 (členka).

Základní výzkumné zaměření

 • Mluvená komunikace
 • Komunikace na internetu


Proměny slova
Darina Hradilová, Ondřej Bláha, Diana Svobodová, Patrik Mitter, Eva Jandová, Jindřiška Svobodová, Božena Bednaříková ... další autoři
Rok: 2013, Univerzita Palackého
odborná kniha

Specifika jazykové komunikace v nových médiích
Eva Jandová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A jsme stále více svobodnější ?
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čeština v nových médiích - mezi psaností a mluveností
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Neologismy tvořené z příjmení politiků (od čunkodomků přes bobotrik k polévce havlovačce)
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová média - nová čeština?
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4. díl (pracovní sešit)
Eva Jandová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4.díl (učebnice)
Eva Jandová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština internetu a SMS
Eva Jandová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Irena Bogoczová, Eva Jandová, Ilona Adámková, Diana Svobodová ... další autoři
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Čeština pro učitele
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Diana Svobodová, Jana Svobodová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Postoje uživatelů k tvarům indikativu prézentu sloves III. třídy
Eva Jandová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Prožívání jazyka na internetu
Eva Jandová
Rok: 2010, Karolinum
kapitola v odborné knize

Mluvená a psaná čeština v nových médiích
Eva Jandová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Několik poznámek k zachovávání morfologické pravidelnosti v řeči malých dětí
Eva Jandová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Tematická výstavba jednoho dílčího dialogu na WWW chatu
Eva Jandová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Universität Leipzig, Phililogische Fakultät, Institut für Slavistik
Eva Jandová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Univerzita Ljubljana
Eva Jandová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Konverzace na WWW chatu
Eva Jandová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. Pro mentory a mentorky.
Eva Jandová, Věra Holasová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

K diferenciaci jazykových prostředků...
Eva Jandová, Štěpánka Jaskulová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Konverzace na WWW chatu v češtině - tematické zaměření na reálný a virtuální svět v momentu chatování
Eva Jandová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Čeština na WWW chatu
Eva Jandová, Jaroslav David, Jana Hoffmannová, Diana Svobodová, Olga Müllerová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Dobré ráno s Českou televizí
Eva Jandová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno s Českou televizí
Eva Jandová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu
Eva Jandová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Konverzace na WWW chatu
Eva Jandová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu
Eva Jandová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu
Eva Jandová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Úvodní repliky při komunikaci na WWW chatu
Eva Jandová
Rok: 2006, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Závěrečná zpráva projektu 405/04/1035.
Eva Jandová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dva typy komunikace na Internetu a jejich stylový charakter
Eva Jandová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu
Eva Jandová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktická cvičení z českého jazyka
Eva Jandová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu
Eva Jandová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2005
Eva Jandová
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Subjektivní a objektivní stylotvorné faktory
Eva Jandová, Jaroslav Vencálek, Emílie Demlová, A Kolektiv, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová ... další autoři
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2004
Eva Jandová
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvoj jazykových kompetencí učitelů
Marcela Grygerková, Pavel Kosek, Eva Jandová, Petr Hrtánek
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština pro učitele, 3. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vintr, Josef: Das Tschechische. Hauptzüge seiner Sprachstruktur in Gegenwart und Geschichte. München: Verlag Otto Sagner 2001. 240 S. (Slavistische Beiträge, Bd. 403).
Eva Jandová
Rok: 2002, Zeitschrift für Slavische Philologie.
článek v odborném periodiku

Mezinárodní vědecká konference o interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava 16.-17.10.2000
Eva Jandová
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Odchylky od lineárnosti textu
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová ... další autoři
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Předmluva
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová ... další autoři
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Tváře češtiny
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová ... další autoři
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Tváře češtiny
Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová ... další autoři
Rok: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Závěrečná zpráva projektu 405/98/0639.
Eva Jandová
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Die gegenwärtige Sprachsituation in der Tschechischen Republik
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1999, Zeitschrift für Slavistik
článek v odborném periodiku

Některé aspekty jazykové komunikace v národnostně smíšené oblasti českého Slezska
Eva Jandová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Čeština pro učitele, 2. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dialog jako základ komunikace
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Institut für Slavistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Eva Jandová
Rok: 1998
působení v zahraničí

Mluvnice českého jazyka pro základní školy
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu
Eva Jandová
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Problematik der Dialogforschung auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Český jazyk pro 2. ročník základní školy
Eva Jandová, Kolektiv Autorů, Z. Dvořáková, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Český jazyk pro 3. ročník základní školy
Eva Jandová, Z. Dvořáková, Svatopluk Pastyřík, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Eva Jandová, Eva Jandová, Dana Davidová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

K formám deagentních konstrukcí v mluvených projevech v oblasti Zaolží
Eva Jandová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Mluvená čeština na Moravě
Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová ... další autoři
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
odborná kniha

Mluvená čeština na Moravě
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová ... další autoři
Rok: 1997
redakční a jazykové úpravy

Oblast s obyvatelstvem nářečně různorodým
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová ... další autoři
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
kapitola v odborné knize

Srovnání morfologických částí Příruční mluvnice češtiny a mluvnice Čeština - řeč a jazyk
Eva Jandová
Rok: 1997, Čeština doma i ve světě
článek v odborném periodiku

Český jazyk pro 4. ročník základní školy
Eva Jandová, David Gruber, Z. Dvořáková, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Český jazyk pro 5. ročník základní školy
Eva Jandová, Z. Dvořáková, Květuše Lepilová, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština pro učitele
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Eva Jandová, Arnošt Wahla, Dana Davidová
Rok: 1996
redakční a jazykové úpravy

K přepisu mluvených komunikátů
Eva Jandová
Rok: 1996
stať ve sborníku

K textové syntaxi mluvených komunikátů. In Linguistica 2
Eva Jandová, Emílie Demlová, Eva Jandová
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Komunikační situace a adekvátnost komunikačního kódu. In Linguistica 2
Eva Jandová, Dana Davidová, Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová ... další autoři
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zum Code-switching auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte (im sprachlich gemischten polnisch-tschechischen Streifen)
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Akce Nisko v historii "konečného řešení židovské otázky". (Sborník z mezinárodní vědecké konference.)
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie
Eva Jandová, Dana Davidová, Marcela Grygerková, Irena Bogoczová
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Eva Jandová, Kolektiv Autorů, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z českého jazyka
Eva Jandová, Emílie Demlová, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová ... další autoři
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

K diferenciaci současného mluveného jazyka
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 1994
redakční a jazykové úpravy

Linguistica 1
Eva Jandová, Květuše Lepilová, Kolektiv Autorů
Rok: 1994
redakční a jazykové úpravy

Poznámky k hierarchizaci propozice
Eva Jandová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Poznámky k větám dispozičního typu
Eva Jandová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Eva Jandová, Arnošt Wahla, Dana Davidová
Rok: 1994
redakční a jazykové úpravy

Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině
Eva Jandová, Jaroslav Vencálek, Eva Mrhačová, A Kolektiv
Rok: 1993
redakční a jazykové úpravy

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Slovanské studie 1. Sborník prací FF OU
Eva Jandová, Arnošt Wahla, Kolektiv Autorů
Rok: 1993
redakční a jazykové úpravy

Sekundární funkce slovesné osoby v mluvené komunikaci
Eva Jandová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Struktura sociálně psychologická, Struktura komunikační kompetence. Morfologie
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Gromnica RostislavČeština na internetu v prostředí diskusních fór k domácí politicedisertační 2018 
Šrubařová AnnaFunkce kondicionálu v českých výpovědíchrigorózní 2016 
Lišková KvětoslavaČeština na sítidiplomová 2017 
Sedlaříková DominikaOtázka a odpověď v rozhovoru moderátora a politikadiplomová 2017 
Burová Kucejová LucieVulgarismy v mluvě fanoušků fotbaludiplomová 2015 
Sabelová MartinaObraz živlů v jazyce Biblediplomová 2015 
Pavlíková LucieSlovník germanismů v češtinědiplomová 2014 
Brumarová DenisaJazykové chování aktérů v předvolebních diskusíchdiplomová 2013 
Machálková LucieCizí ženská příjmení ve sportovní žurnalisticediplomová 2013 
Pytlíková MarcelaPřechod feminin od vzoru kost ke vzoru píseňdiplomová 2013 
Šulová PetraKomunikace mezi rodičem a dítětemdiplomová 2013 
Václavíková RadkaSlova s expresivním příznakem na Facebookudiplomová 2013 
Chupáčová GabrielaKomunikativní kompetence žáků a jejich rozvoj ve výuce českého jazykadiplomová 2012 
Gorylová IngridSrovnání písemných projevů jedinců s dysortografií a jejich vrstevníků bez této poruchydiplomová 2012 
Jeništová MonikaJazyková stránka vybraného diskusního fóradiplomová 2011 
Skácel OndřejJazyk diskusního fóra ...diplomová 2011 
Hájková SoňaAnalýza substantiv maskulin kolísajících mezi měkkou a tvrdou deklinací (na základě ČNK)diplomová 2010 
Lozertová KateřinaKonverzace při přátelských a rodinných setkáních na Ostravskudiplomová 2010 
Fabiánová JitkaTelevizní zpravodajství - čeština moderátorůdiplomová 2009 
Gromnica RostislavSpecifická slovní zásoba na internetu (na příkladu komunikace hráčů hry NHL)diplomová 2009 
Kardasz KatarzynaNejčastější chyby Poláků učících se českydiplomová 2009 
Kopáčková LucieVybrané jazykové jevy dopisů čtenářů časopisu Boarddiplomová 2009 
Vavrošová LenkaJazyková úroveň českých titulků k seriálu Útěk z vězenídiplomová 2009 
Vláčilová KateřinaČeština ve skautských časopisechdiplomová 2009 
Fabiánová IrenaSrovnání internetových verzí vybraných celostátních deníkůdiplomová 2008 
Janšová RenataJazyková stránka vybraného chatroomudiplomová 2008 
Obluková EvaJazyk českých komiksů (zpracování příběhů Jaroslava Foglara)diplomová 2008 
Schoffer MichalTelefonické hovory posluchačů Českého rozhlasu Ostravadiplomová 2008 
Cinařová HanaTen, ta, to v psané a mluvené komunikacidiplomová 2007 
Dybowiczová KristýnaKomunikace mezi muži a ženami (v partnerských vztazích)diplomová 2007 
Rašťáková TerezaJazyk e-mailůdiplomová 2007 
Hýsek RichardKontaktové prostředky v mluvené komunikacidiplomová 2006 
Pelikánová EvaStrategie a čeština bankovních institucí a mobilních operátorů v písemných materiálech určených klientovidiplomová 2006 
Mandová MonikaAnalýza diskurzu v komunikaci zprostředkované počítačemdiplomová 2005 
Benešová BarboraFormální adaptace anglicismů v současné češtiněbakalářská 2017 
Hlavňová MarkétaJazyková stránka vybraného blogu (www.sikls.com)bakalářská 2017 
Hrobníková KláraInternetová publicistika a facebookbakalářská 2017 
Sovová KarolínaMultiverbizace v současném žurnalistickém stylubakalářská 2017 
Doleželová KamilaNářeční slovní zásoba na východní Hané (okolí Hulína)bakalářská 2016 
Juřicová VendulaNázvy prostředků (na materiálu Slovníku neologismů 1 a 2)bakalářská 2016 
Machová LucieVyjadřování emocí v odborném diskurzu (na příkladu polemiky o obecné češtině)bakalářská 2016 
Polová ZuzanaSlovní zásoba dětí v předškolním věkubakalářská 2016 
Tvardková TerezaIzolovaná slovesa v současné komunikacibakalářská 2016 
Kramárová StanislavaSlang studentů v Ostravěbakalářská 2015 
Truclová ZuzanaUhýbání a manévrování v dialozíchbakalářská 2015 
Zajícová MonikaZkratky v databázi NEOMATbakalářská 2015 
Čaplová KláraVýzkum nářeční slovní zásoby u dětí ve Staříčibakalářská 2014 
Malá AndreaZkratky v denním tiskubakalářská 2014 
Miovská PetraSlovní zásoba žáků druhého stupně základní školybakalářská 2014 
Owczarzová LucieRozbor mluveného projevu žáků 2. stupně ZŠ v Orlovébakalářská 2014 
Běčáková EvaJazykové prostředky v Lichožroutech Pavla Šrutabakalářská 2013 
Chudíková LuciePředložka na v současném jazykovém úzubakalářská 2013 
Černochová NinaKonverzace při rodinných setkáních na Novojičínsku a Slováckubakalářská 2013 
Mirková DanielaFráze, klišé, přejatá a výplňková slova v rozhovorech s vrcholovými sportovcibakalářská 2013 
Šindlářová VeronikaJazyková stránka internetových poraden zaměřených na zdraví v oblasti stomatologiebakalářská 2013 
Švrčková BarboraZájmena ten, ta, to v mluvené a psané komunikacibakalářská 2013 
Hrdinová MarieDiskusní fóra některých českých rozhlasových stanicbakalářská 2012 
Pavlíková LucieGermanismy v mluvě české mládežebakalářská 2012 
Koleňáková IvetaSlovesa 3. slovesné třídy v současné komunikacibakalářská 2011 
Lužná BlankaObyvatelské názvy v současné češtiněbakalářská 2011 
Machálková LuciePřechylování v současné češtiněbakalářská 2011 
Šulová PetraKomunikace mezi rodiči a dětmibakalářská 2011 
Václavíková RadkaČeština na facebookubakalářská 2011 
Chupáčová GabrielaRozvoj komunikačních a sociálních kompetencí u nadaných žákůbakalářská 2010 
Gorylová IngridSpecifický písemný jazykový projev dysortografikůbakalářská 2010 
Lénertová LuciePodoba krátkých textových zpráv v češtiněbakalářská 2010 
Nováková KateřinaZahájení a ukončení rozhovoru mezi průvodcem a návštěvníkem muzeabakalářská 2009 
Branná LucieZkratky a zkratková slova v denním tiskubakalářská 2008 
Kuřidémová ZuzanaJazyková stránka vybraných webových stránekbakalářská 2008 
Lozertová KateřinaSubstantiva s příponou -ák v současné komunikacibakalářská 2008 
Geryková VeronikaMLUVENÁ KOMUNIKACE VE VYBRANÉ KOMUNIKAČNÍ SITUACI (KOMUNIKACE V ORDINACI LÉKAŘE)bakalářská 2007 
Gottwaldová IvanaFunkce dativu v české větě.bakalářská 2005 
Víchová JanaKonkurence osobního a zvratného přivlastňovacího zájmena.bakalářská 2005 


Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu) GA405/04/1035
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Vliv pragmatických činitelů na volbu výrazových prostředků mluvené komunikace
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
Období1/1998 - 12/2000
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub