OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Centrum Pyramida > Uchazeči > Obecné informace

Informace o přijímacím řízení

Při vyplňování formuláře elektronické přihlášky je potřeba označit zaškrtávací pole ve formuláři - potřebuji zohlednit své specifické potřeby. Nevyplní-li toto uchazeč v prvotní fázi, a chtěl by to dodatečně zohlednit u přijímacího řízení, je potřeba v dostatečném předstihu, před přijímacím řízením informovat referenta Centra Pyramida a fakultního koordinátora fakulty na kterou se hlásí. Včasnost této informace je rozhodující pro zajištění potřebné modifikace přijímacího řízení včetně stanovení termínu přijímacích zkoušek pro uchazeče se specifickými potřebami.

Požádá-li uchazeč o studium na Ostravské univerzitě při podání přihlášky formou označení patřičného zaškrtávací políčka ve formuláři přihlášky o zohlednění zdravotního postižení nebo svých specifikých vzdělávacích potřeb, Centrum Pyramida jej bude v termínu do 11 března 2018 elektronicky kontaktovat (prosím, zkontrolujte si správnost Vašeho kontaktního emailu, který zadáváte v přihlášce).

Uchazeč emailem obdrží výzvu k doložení dokladů souvisejících s jeho požadavkem o zohlednění specifických potřeb a modifikací přijímacího řízení. Tyto materiály zašle konkrétnímu fakultnímu koordinátorovi fakulty na kterou se hlásí (kontakt bude také uveden v obdrženém emailu). Následně fakultní koordinátor bude s uchazečem komunikovat za účelem modifikace přijímacího řízení (osobní schůzka, nebo elektronická komunikace). Společně s vedoucím příslušné katedry, fakultní koordinátor dojedná způsob modifikace přijímacího řízení a o výsledku modifikace informuje uchazeče o studium.

Pro zohlednění specifických potřeb, je potřeba zaškrnout zvýrazněné pole formuláře.

Nezapomeňte, termín pro podání a zaplacení přihlášky je 28. února 2018.

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub