OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Centrum Pyramida > Personální složení

Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Bolková Jana, Mgr.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Filozofickou fakultu
e-mail:
telefon: 553 46 1802
596 113 009 (fax)
Figala Petr
činnost: referent
e-mail:
telefon: 553 46 1234
733 784 095
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
vedoucí Centra Pyramida
činnost: základy speciální pedagogiky, integrativní aspekty speciální pedagogiky, specifické vývojové poruchy učení a chování
e-mail:
telefon: 553 46 2669
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu sociálních studií
činnost: zdravotní postižení, sociální aspekty zdravotního postižení, koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče, sociální a pracovní rehabilitace, mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, úvod do disability studies
e-mail:
telefon: 553 46 3218
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Lékařskou fakultu
činnost: informatika a výpočetní technika, fyzika, biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 1746
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Přírodovědeckou fakultu
e-mail:
telefon: 553 46 2182
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu umění
činnost: dějiny výtvarného umění
e-mail:
telefon: 553 46 2937
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Pedagogickou fakultu
činnost: speciální pedagogika, logopedie, speciálně pedagogická diagnostika, kontaktní osoba pro pedagogickou fakultu pro studenty se speciálními potřebami
e-mail:
telefon: 553 46 2668
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub