OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Centrum Pyramida > Uchazeči > Podání přihlášky

Podání přihlášky ke studiu na Ostravské univerzitě

Přihlášku ke studiu na Ostravské univerzitě je potřeba podat v elektronické podobě na adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska .

Pokud chcete, potřebujete u přijímacího řízení zohlednit své smyslové či těžké tělesné postižení, uveďte tuto skutečnost v patřičném políčku elekronického formuláře přihlášky. Pokud zapomenete toto uvést při vyplňování el. přihlášky lze toto později oznámit v  informativním emailu adresovaném na adresu

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub