OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Centrum Pyramida

Zdeňka Telnarová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 329, budova A
funkce:fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Přírodovědeckou fakultu
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
Centrum Pyramida
telefon, mobil: 553 46 2182
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1996 – 2011Vysoká škola báňská – Technická univerzita, obor manažerská informatika, doktorské studium
1992 – 1993Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
1975 – 1980 Vysoká škola báňská – obor Systémové inženýrství

Kvalifikace

2011Ph.D.

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2014Lektor pro oblast sociálního pilíře společenské odpovědnosti firem
2013Lektor Oracle Academy – Programming with PL/SQL
2011Lektor pro oblast diverzity a Diversity Management
2011Lektor Oracle Academy – Database Design and Programming with SQL

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1995 – dosudOstravská univerzita – odborný asistent, Katedra informatiky a počítačů; koordinátor pomoci studentům se specifickými potřebami na PřF OU; garant celoživotního vzdělávání seniorů na PřF OU
1991 – 1994Střední průmyslová škola, Ostrava – Učitel informatiky
1981 – 1994Kancelářské stroje, Ostrava – Matematik, analytik
1980 – 1981KUNZ Ostrava – Matematik, analytik

Odborné zaměření

Databázové technologie

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Španělštinapasivní znalost
Ruštinapasivní znalost


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Inclusive Senior Education through Virtual U3A
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období10/2017 - 8/2020
PoskytovatelCentrum celoživotního vzdělávání, Erasmus+
Stavřešený
Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období4/2012 - 3/2015
PoskytovatelOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Stavukončený
Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období10/2010 - 9/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole s důrazem na adaptaci a bezbariérovou distribuci studijních materiálů na bázi technologie vícedruhových médií
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Virtuální univerzita třetího věku
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na trhu práce aneb Zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením s využitím konceptu Diversity Management se zaměřením na aplikaci Diversity Score
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období5/2009 - 11/2011
PoskytovatelOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Stavukončený
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
VIrtuální univerzita třetího věku
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
SETIP - Senior Education and TRaining Internet Platform
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období10/2008 - 9/2010
PoskytovatelKatedra informatiky a počítačů, Gruntvig
Stavukončený
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Integrace studentů se specifickými potřebami do studia na Ostravské univerzitě
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
SET_renewal
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období10/2007 - 10/2008
PoskytovatelGruntvig
Stavukončený
SEDEC (Science Education for the Development of European Citizenship)
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období10/2005 - 9/2008
PoskytovatelCommenius
Stavukončený
Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období9/2006 - 7/2008
PoskytovatelEQUAL
Stavukončený
Projekt integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na Ostravské univerzitě
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období2/2007 - 11/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
SET
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období8/2006 - 7/2007
PoskytovatelGruntvig
Stavukončený
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub