Základní informace

Kdo jsme?

Ostravská univerzita považuje za jednu ze svých priorit podporu studentů se specifickými potřebami a již několik let pomáhá vyrovnávat příležitost ke studiu uchazečům a studentům s různými druhy zdravotních postižení či znevýhodnění.

Centrum Pyramida vzniklo v akademickém roce 2008/2009 a v současné době podporujeme více než 100 registrovaných studentů se specifickými potřebami.

Jako celouniverzitní zařízení poskytujeme odborný poradenský, technický a terapeutický servis na všech fakultách Ostravské univerzity. Svou činnost zaměřujeme také na akademické a neakademické pracovníky, kterým poskytujeme odborné poradenství, konzultace a praktické workshopy zaměřené na to, jak pracovat s těmito studenty.

Pro koho tu jsme?

Naši referenti a koordinátoři pomáhají osobám se zdravotním postižením, znevýhodněním nebo omezením vyžadující zohlednění při studiu. Pomáháme překonávat negativní důsledky zdravotního postižení souvisejícího s bariérami v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Dveře Ostravské univerzity tak mají otevřené studenti se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra a psychickým či chronickým onemocněním včetně narušených komunikačních schopností.

Kde nás najdete?

Centrum Pyramida se nachází v přízemí budovy Welcome Centre OU na ulici Mlýnská 5, Moravská Ostrava. Zde najdete naše referenty, kteří se vám budou věnovat v rámci konzultačních hodin (pondělí – pátek 9:30 – 14:30). Osobní konzultace s referenty je vždy lepší dohodnout předem prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, nebo MS Teams.

Fakultní koordinátory najdete na jednotlivých fakultách OU. Osobní konzultace s nimi je vždy možná na základě předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy.



Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Adresa:

Centrum Pyramida
pro studenty
se specifickými potřebami
Mlýnská 5
702 00
Moravská Ostrava
Přízemí, Welcome Centre



Dopravní spojení

Centrum Pyramida se nachází v přízemí budovy Welcome Centre na ulici Mlýnská 5, Moravská Ostrava. Z hlavního vlakového nádraží v Ostravě je Pyramida dostupná trolejbusy číslo 102, 108 (zastávka Husův sad), tramvajovými linkami číslo 1, 2, 8, (zastávka Stodolní). Z vlakového nádraží Ostrava Svinov tramvajovou linkou 8 (zastávka Stodolní) – mapa, GPS: 49.8376689N, 18.2863758E.

Vstup do budovy Welcome Centre:

  • Hlavní vstup do budovy Welcome Centre, na adrese Mlýnská 5 je na souběhu ulic Mlýnská a S.K. Neumanna. Do budovy vede schod (s výškou 15 cm), po kterém následují automaticky se otevírající dveře. Po dalších 2 metrech následují další automaticky otevírané dveře. Za druhými automaticky otevíranými dveřmi mírně vpravo je umístěna recepce. Centrum Pyramida se nachází v levé části přízemí budovy. Od recepce po 5 metrech je nutné jít mírně doleva. Po dalších 10 metrech následuje 5 schodů nahoru a po dalších 10 metrech, po levé straně jsou dveře Centra Pyramida. Bezbariérový vchod se schodišťovou plošinou je bočním vstupem do budovy z ulice Mlýnská. Vchod je označen piktogramem osoby na vozíčku.

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 10. 2022