Bezbariérovost Ostravské univerzity

Centrum Pyramida sídlí v budově G Welcome cente na Mlýnské ulici v centru Ostravy. Kdykoli se zde můžete zastavit osobně či kontaktovat pracovníky a referenty Centra Pyramida písemně či telefonicky.

Centrum Pyramida pro své klienty a zaměstnance Ostravské univerzity pořádá workshopy na různá témata a osvětové akce. Nejčastěji v prostorách Univerzitní knihovny budovy UK na Bráfově ulici.

Budovy Ostravské univerzity jsou ty, ve kterých se nejčastěji konají univerzitní akce jako je aula budovy B nebo nové budovy City Campusu na Černé louce (budova CSbudova CU) nebo ve kterých univerzita poskytuje své služby jako je budova IT, či koleje Jana Opletala na budově N. Najdete zde i hlavní budovu vedení univerzity Rektorát budovu R.

Legenda symbolů
+

Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu budov. Detailní vysvětlení piktogramů naleznete na stránce Bez Bariér Ostrava.

Objekt přístupný
Objekt přístupný
Objekt částečně přístupný
Objekt částečně přístupný
Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný
Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný
Obtížný sklon
Obtížný sklon v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů).
Bezbariérový vstup hlavním vchodem
Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu.
Bezbariérový vstup bočním vchodem
Bezbariérový vstup bočním vchodem nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje.
Schody
Schody v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.
Výtah
Výtah (samoobslužný provoz), zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu.
Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu
Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu, zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu.
Ližiny nebo rampa
Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů.
Točité schodiště
Točité schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání.
Úzké dveře nebo průjezdy
Úzké dveře nebo průjezdy, užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.
Přístupná toaleta – WC I.
Přístupná toaleta – WC I. - Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
Částečně přístupná toaleta – WC II.
Částečně přístupná toaleta – WC II. - Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně.
Obtížně přístupná nebo přístupná toaleta
Obtížně přístupná nebo přístupná toaleta, běžné WC, nevyhovující dispozice kabiny.
Vyhrazené parkovací místo
Vyhrazené parkovací místo - (pro držitele příslušného českého nebo mezinárodního průkazu).

BezbariérOVÁ
+

Poradenství Bez bariér Ostravské organizace vozíčkářů je od roku 2000 bezplatná služba určená těžce tělesně postiženým občanům z Ostravy a přilehlého okolí.

Co poskytuje informace a poradenství týkající se úprav přirozeného prostředí těžce tělesně postižených a odstraňování architektonických bariér, mapování přístupnosti objektů z hlediska osob s omezenou schopností pohybu a kategorizace přístupnosti objektů dle celostátní metodiky, včetně koncepční práce a konzultace a vyjádření k projektové dokumentaci dle vyhlášky 398/2009 Sb. a souvisejících předpisů a norem. Pro úřady města a městských obvodů Ostravy, a měst a obcí Ostravského regionu zdarma.

Interaktivní mapová aplikace Mapa přístupnosti města Ostravy poskytuje informace o přístupnosti vybraných objektů, které jsou řazeny do kategorií. Přístupnost je hodnocena z mnoha aspektů a rozděluje objekty na přístupné (zelená barva), částečně přístupné (oranžová barva) a obtížně přístupné nebo nepřístupné (červená barva).

V Ostravě se podařilo zmapovat stovky objektů přes knihovny, obchodní centra, nemocnice, lékárny, veřejné toalety, restaurace, banky, úřady, infocentra, kulturní zařízení, sportovní areály, parky, zastávky MHD i budovy Ostravské univerzity a kolejí.

Mapa vznikla ve spolupráci oddělení GIS MMO, UHAaSŘ MMO s Ostravskou organizací vozíčkářů.Zveřejněno / aktualizováno: 26. 01. 2024