Vyučující

Ostravská univerzita se dlouhodobě řadí k univerzitám, které považují za prioritní vytvářet podmínky ke studiu a jeho úspěšnému dokončení všem studentům včetně těch se specifickými potřebami.

Stejně jako ostatní vysoké školy v ČR jsme i my povinni řídit se platnými mezinárodními dokumenty, českou legislativou i vnitřními předpisy OU týkající se rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace včetně zákazu diskriminace z důvodu zdravotního stavu s respektem ke vzdělávacím potřebám studentů se specifickými potřebami.

Důležitou součástí činnosti Centra Pyramida je proto podpora akademických i neakademických pracovníků, kteří se podílejí na výuce nebo organizaci studia studentů se specifickými potřebami.

Našim cílem je poskytovat vám odbornou, personální a organizační pomoc při vaší práci formou:

  • individuálních konzultací na míru vašim požadavkům a potřebám
  • vzdělávacích seminářů a workshopů.

Zde bychom chtěli na podzim přidávat popisy k jednotlivým druhům specifických potřeb a rady pro vyučující i studenty, jak s těmito osobami pracovat, komunikovat. Můžete prosím už nyní připravit cihličky, které pak půjdou rozklikávat na novou stránku a jakmile budeme mít texty, budeme postupně doplňovat – v tomto pořadí - pohyb, sluch, zrak, poruchy učení, poruchy autistického spektra, psychická nebo chronická onemocnění – grafika viz. přílohy


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 08. 2020