Vyučující

Ostravská univerzita se dlouhodobě řadí k univerzitám, které považují za prioritní vytvářet podmínky ke studiu a jeho úspěšnému dokončení všem studentům včetně těch se specifickými potřebami.

Stejně jako ostatní vysoké školy v ČR jsme i my povinni řídit se platnými mezinárodními dokumenty, českou legislativou i vnitřními předpisy OU týkající se rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace včetně zákazu diskriminace z důvodu zdravotního stavu s respektem ke vzdělávacím potřebám studentů se specifickými potřebami.

Důležitou součástí činnosti Centra Pyramida je proto podpora akademických i neakademických pracovníků, kteří se podílejí na výuce nebo organizaci studia studentů se specifickými potřebami.

Našim cílem je poskytovat vám odbornou, personální a organizační pomoc při vaší práci formou:

  • individuálních konzultací na míru vašim požadavkům a potřebám
  • vzdělávacích seminářů a workshopů.

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 10. 2020