Centrum Pyramida - kontakt

Vedení centra

Referenti Centra Pyramida

Ing. Kateřina Žvaková
Ing. Kateřina Žvaková
Kateřině Žvakové byla empatie a ochota pomáhat lidem vždy velmi blízká. Přestože má technické vzdělání, s prací s lidmi má mnoho zkušeností. Dlouhodobě působí v neziskovém sektoru jako mentorka a lektorka osob ohrožených na trhu práce a má více než desetiletou praxi v oblasti personalistiky a firemního vzdělávání. Kromě konzultační činnosti má na starosti také osvětové aktivity a přípravu kurzů jak pro studenty, tak i pro vyučující.

Jak mě můžete kontaktovat?
e-mail:
telefon: 553 46 1235
Facebook

Petr Figala
Petr Figala
Petr Figala působí v Centru Pyramida od úplného počátku. Podílel se tak na jeho vzniku a na formování širokého spektra služeb. Za desítku let fungování centra získal u studentů se specifickými potřebami důvěru, neboť jim vždy v klidu a s porozuměním pomáhá vytvářet příznivější podmínky ke studiu. Kromě konzultační činnosti připravuje také kurzy pro zaměstnance OU a spolupracuje s organizacemi zaměřenými na problematiku studentů se specifickými potřebami.

Jak mě můžete kontaktovat?
e-mail:
telefon: 553 46 1234
Facebook

Fakultní koordinátoři

Kontaktní osoby pro studenty se specifickými potřebami na studijních odděleních


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 10. 2022