Pro uchazeče se specifickými potřebami

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Myslete na volbu správného oboru

Požadavky kladené vysokou školou na studenty jsou pro všechny stejné. Při výběru fakulty a konkrétního oboru je proto potřeba mít k dispozici co nejvíce informací o možnostech studia pro osoby se specifickými potřebami.

VŽDY DOPORUČUJEME vhodnost každého oboru před podáním přihlášky zkonzultovat. Myslete na to, čemu byste se chtěli v budoucnosti věnovat, jaké jsou možnosti uplatnění po ukončení studia na VŠ, ale také na to, jestli se v průběhu studia nevyskytne požadavek, který nebudete moci splnit z důvodu svého postižení či znevýhodnění.

Rádi vám s volbou oboru pomůžeme! Spojte se s našimi referenty nebo koordinátory na jednotlivých fakultách a nechte si poradit.

Informace o přijímacím řízení

Na webové stránce věnované uchazečům o studium najdete všechny potřebné informace o studiu na OU. Přečtěte si, proč studovat právě Ostravskou, vyberte si svůj vysněný obor, zapište si do diáře termín Dnů otevřených dveří, prozkoumejte přijímačky a podejte přihlášku.

E-přihláška

Zohlednění specifických potřeb při přijímacím řízení je poskytnuto těm uchazečům, kteří o to požádají ve formuláři e-přihlášky.

V sekci Osobní údaje v kolonce Zohlednění specifických potřeb vyberte a zaklikněte typ vašeho postižení: zrakové, sluchové či pohybové postižení, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra nebo jiné obtíže (psychické, logopedické obtíže nebo somatické onemocnění).

Nastavení osobních údajů

Po odeslání přihlášky vás kontaktuje fakultní koordinátor, který zjistí povahu a rozsah vaší specifické potřeby a navrhne modifikaci (přizpůsobení) přijímacího řízení. Zároveň vás vyzveme k doložení dokladů o vašem zdravotním postižení či znevýhodnění.

Příklady modifikace přijímacího řízení:

  • navýšení časové dotace
  • možnost využití speciálních pomůcek (optické nebo elektronické lupy, počítač s hlasovým nebo hmatovým výstupem, braillský řádek aj.)
  • zajištění tlumočníka do znakového jazyka nebo znakované češtiny
  • zajištění asistenta pro práci s textem
  • zajištění osobní asistence v den konání přijímacího řízení
  • zajištění vhodného formátu zadání přijímacího testu
  • možnost přizpůsobení/změny formy přijímacího řízení (ústní, písemná)
  • zajištění bezbariérovosti

Výsledky přijímacího řízení bývají zveřejňovány postupně. Naleznete je na webových stránkách univerzity, na Portále Ostravské univerzity a ve své poštovní schránce v oficiálním Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022