Personální složení

abecední členění

Centrum Pyramida
Vedení centra
Hýbnerová Kamila, Bc.
vedoucí Centra Pyramida
e-mail:
telefon: 553 46 1340
608 633 377
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
metodik Centra Pyramida
činnost: základy speciální pedagogiky, integrativní aspekty speciální pedagogiky, specifické vývojové poruchy učení a chování
e-mail:
telefon: 553 46 2669
Referenti
Figala Petr e-mail:
telefon: 553 46 1234
733 784 095
Žvaková Kateřina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 1234
Fakultní koordinátoři
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2182
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami na Pedagogické fakultě
činnost: speciální pedagogika, logopedie, speciálně pedagogická diagnostika
e-mail:
telefon: 553 46 2668
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátorka pro studium studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Fakultě sociálních studií
činnost: integrovaná zdravotně-sociální práce; koordinovaná rehabilitace / sociální a pracovní rehabilitace; mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví; základy pedagogiky a speciální pedagogiky
e-mail:
telefon: 553 46 3218
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D.
fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami na Lékařské fakultě
činnost: biofyzika, lékařská fyzika, fyzika, výpočetní technika, seminář k bakalářské práci, andragogika
e-mail:
telefon: 553 46 1746
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu umění
činnost: dějiny výtvarného umění
e-mail:
telefon: 553 46 2937
Bolková Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4026
Speciálně pedagogická poradna
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami na Pedagogické fakultě
činnost: speciální pedagogika, logopedie, speciálně pedagogická diagnostika
e-mail:
telefon: 553 46 2668
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
metodik Centra Pyramida
činnost: základy speciální pedagogiky, integrativní aspekty speciální pedagogiky, specifické vývojové poruchy učení a chování
e-mail:
telefon: 553 46 2669
Konzultanti (psychologové) pro řešení obtížných situací při studiu
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
činnost: psychologické diagnostické metody, experimentální psychologie, obecná psychologie, vývojová psychologie
e-mail:
telefon: 553 46 2687
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
činnost: psychologie rodiny, psychologie zdraví a nemoci, psychologie osob se zrakovým postižením
e-mail:
telefon: 553 46 2685
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D.
činnost: sociální psychologie, psychologie osobnosti
e-mail:
telefon: 553 46 2691