Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
vedoucí Centra Pyramida
činnost: základy speciální pedagogiky, integrativní aspekty speciální pedagogiky, specifické vývojové poruchy učení a chování
e-mail:
telefon: 597 09 2669
Referent
Figala Petr
činnost: referent
e-mail:
telefon: 597 09 1234
733 784 095
Fakultní koordinátoři
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Přírodovědeckou fakultu
e-mail:
telefon: 597 09 2182
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Pedagogickou fakultu
činnost: speciální pedagogika, logopedie, speciálně pedagogická diagnostika, kontaktní osoba pro pedagogickou fakultu pro studenty se speciálními potřebami
e-mail:
telefon: 597 09 2668
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu sociálních studií
činnost: zdravotní postižení, sociální aspekty zdravotního postižení, koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče, sociální a pracovní rehabilitace, mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, úvod do disability studies
e-mail:
telefon: 597 09 3218
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Lékařskou fakultu
činnost: informatika a výpočetní technika, fyzika, biofyzika
e-mail:
telefon: 597 09 1746
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu umění
činnost: dějiny výtvarného umění
e-mail:
telefon: 597 09 2937
Bolková Jana, Mgr.
referentka a fakultní koordinátorka pro studenty se speciálními potřebami za Filozofickou fakultu
e-mail:
telefon: 597 09 4026
Speciálně pedagogická poradna
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Pedagogickou fakultu
činnost: speciální pedagogika, logopedie, speciálně pedagogická diagnostika, kontaktní osoba pro pedagogickou fakultu pro studenty se speciálními potřebami
e-mail:
telefon: 597 09 2668
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
vedoucí Centra Pyramida
činnost: základy speciální pedagogiky, integrativní aspekty speciální pedagogiky, specifické vývojové poruchy učení a chování
e-mail:
telefon: 597 09 2669
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2674
Konzultanti (psychologové) pro řešení obtížných situací při studiu
Badošek Radim, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2687
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2685